Licencje VisuNet

 

FUNKCJA

BASE

COMFORT

PREMIUM1

Podgląd („na żywo”) aktualnego stanu urządzenia

 

Rejestracja przebiegu wykonanych programów i procesów

 

Import programów (zarejestrowanych za pomocą rejestratora danych MP920) do bazy danych

 

Konfiguracja wartości granicznych temperatur, alarmów i stanów pracy2

 

Wydruk wykresu / pomiarów

 

Wyszukiwanie programów zapisanych w bazie danych (filtrowanie)

 

Indywidualne ustawienia wykresów (skala, wyświetlane wielkości pomiarowe, zakresy wartości temperatur i czasu)

 

Import programów ze sterownika2

 

Eksport programów zapisanych w bazie danych

 

Synchronizacja danych ze sterownikiem2

 

Synchronizacja czasu ze sterownikiem (ręcznie)2

 

Programowalna synchronizacja czasu ze sterownikiem (automatycznie)2

 

Wykorzystanie różnych portów do komunikacji ze sterownikami

 

Indywidualny czas odczytu danych dla sterownika

 

Kopiowanie / przywracanie bazy danych

 

Tworzenie i zmiana programów

 

 

Kopiowanie, wstawianie, usuwanie programów2

 

 

Wysyłanie programów do sterownika2

 

 

Start / stop programu z poziomu VisuNet2

 

 

Edycja wartości zadanych i zmiana kroku w czasie pracy z poziomu VisuNet

 

 

Zmiana numeru partii w bazie danych

 

 

Eksport pomiarów do Microsoft Excel w formacie CSV

 

 

Zarządzanie użytkownikami z poziomu VisuNet

 

 

Powiadomienia o alarmach przez SMS i e-mail2

 

 

Zdalny dostęp do konfiguracji sterownika przez aditec-control

 

 

Wersja wielostanowiskowa (klient / serwer), zdalny dostęp przez internet (VPN) (1 licencja = 3 stanowiska)

   

1Tylko w połączeniu z licencjami BASE lub COMFORT

2Funkcja zależna od rodzaju sterownika