Serwis

Dodatkowo oferujemy również:

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sterowników,

– doradztwo techniczne w zakresie konfiguracji i uruchomienia urządzeń.

– remonty i modernizacje istniejących układów sterowania.

– serwis pogwarancyjny komór wędzarniczych i warzelniczych, kotłów warzelnych,  mieszałek, masownic oraz pakowarek.